Rabu, 25 Mei 2016

Budowa balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Stawianie ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Sztachety Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji i planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plot PCV na plot i bramkę ze sztachet zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak planowane balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar